HOEKSTRA BV
Industrieterrein De Hemmen
Schoenmakersstraat 8
8601 WC Sneek

SYBREN SPIJKSMA
SYBREN SPIJKSMA

Hoofd planning

(0515) 548 271

sybren@hoekstrasneek.nl

KLAAS VAN DIJK
KLAAS VAN DIJK

Distributieplanner

(0515) 548 271

klaas@hoekstrasneek.nl

MINKO FOLKERTSMA
MINKO FOLKERTSMA

Distributieplanner

(0515) 548 271

minko@hoekstrasneek.nl

CORNELIS BOERSMA
CORNELIS BOERSMA

Distributieplanner

(0515) 548 271

cornelis@hoekstrasneek.nl

SANDER SIJBRANDA
SANDER SIJBRANDA

Distributieplanner

(0515) 548 271

sander@hoekstrasneek.nl

SIEMEN OSINGA
SIEMEN OSINGA

Orderverwerking / verkoop binnendienst

(0515) 548 272

siemen@hoekstrasneek.nl

MICHEL KROES
MICHEL KROES

ICT / Distributieplanner

(0515) 548 271

michel@hoekstrasneek.nl

MARJA BAKKER
MARJA BAKKER

Personeelszaken

(0515) 548 277

marja@hoekstrasneek.nl

Antje Groenhof
Antje Groenhof

Verkoop binnendienst

(0515) 412 110

verkoop@hoekstrasneek.nl

Marieke Bootsma
Marieke Bootsma

Verkoop binnendienst

(0515) 412 110

verkoop@hoekstrasneek.nl

ILONKA MARCELIS
ILONKA MARCELIS

Financiële administratie

(0515) 548 277

ilonka@hoekstrasneek.nl

BART REMERY
BART REMERY

Hoofd financiële administratie

(0515) 548 276

bart@hoekstrasneek.nl

CHRISTIEN LYCKLAMA À NIJEHOLT
CHRISTIEN LYCKLAMA À NIJEHOLT

Directie

(0515) 548 275

christien@hoekstrasneek.nl

TJITZE HOEKSTRA
TJITZE HOEKSTRA

Directie

(0515) 548 273

tjitze@hoekstrasneek.nl